Sky diving tandem above the clouds

Stærk kreativitet kræver stærk tillid

Kreativitet er en både spændende og svær størrelse. I vores fag er kreativitetens fornemste opgave at omsætte god strategi til kommunikation og/eller produkter og services, som vores publikum kan bruge til noget. Forbrugerne læser jo aldrig en strategi — uanset hvor god den er. Derfor er det essentielt, at strategien omsættes til en kreativ eksekvering, der skaber størst mulig relevans for forbrugerne — og som måske samtidig overrasker og begejstrer. For at en kreativ løsning kan det, er det essentielt at finde frem til de menneskelige indsigter, der gør, at modtagerne føler sig set og forstået — uden at løsningen går på kompromis med relevansen og linket til brandet eller produktet.

Kreativitet handler i sin essens om at kreere — at være innovativ og finde på spændende og nye idéer og måder at gøre og sige tingene på. Hvis man bare laver det samme og det samme, virker det hverken charmerende, spændende eller engagerende. Ofte virker det faktisk netop ikke, fordi det bare er det samme ucharmerende praleri, som ikke vil andet end at prøve at proppe et produkt eller en service ned i halsen på forbrugerne. Kreativitet handler om at skabe noget, der ikke er set før. Og her skal man ofte ud på det dybe vand, når alle andre leger i strandkanten.

Det er netop, når vi skal ud på det dybe vand, at tilliden bliver så vigtig. For vi som bureau er jo hverken kreative for vores egen skyld eller for vores egen regning. Vores kunder betaler for vores tid og for vores idéer — og først og fremmest for, at vi leverer de resultater, der opfylder deres kommercielle målsætninger. Og jo mere kreativ en løsning er, jo mere effektiv har den det også med at være — hvis man vel at mærke husker både relevans og det logisk troværdige link til produkt og brand.

Så når vores kunder efterspørger god og effektskabende kreativitet, skal vi nogle gange have dem med ud på det dybe vand. Og de skal have tillid til, at vi vil det samme som dem, og at vi ved, hvad vi laver, fordi vi har prøvet det før og er blandt de dygtigste til det —og derfor har vi i nogle tilfælde også en redningsvest, en plan b, som vi kan sætte i søen, hvis den oprindelige idé viser sig ikke at holde vand.

Derfor er en tillidsfuld relation så vigtig, når vi sammen med vores kunder skal skabe noget, der ikke er set før. Nogle stoler fuldt og fast på os hele vejen fra start til slut. Dette er typisk vores eksisterende kunder, som kender os og vores måde at arbejde på. Andre – oftest nye kunder – vil logisk nok gerne være meget mere med i hele processen. Begge dele er fint for os. Så længe vi kommer derud, hvor ingen andre har været – for det er oftest her, at de mest interessante indsigter og kreative idéer findes. Dem som skaber den største effekt på både den korte og den lange bane.