data

Dit data-mindset er definerende for din succes med kundeoplevelser

Mange virksomheder er i fuld gang med at søsætte større digitale transformationer — blandt andet i deres bestræbelser på at kunne levere mere personaliserede, automatiserede kundeoplevelser i krydsfeltet mellem relevant indhold, data og moderne marketing-teknologier. 

Derfor arbejdes der hårdt på at få processer automatiseret, gjort data tilgængelige på tværs af organisatoriske siloer og på i det hele taget fået bygget en mere digital og fleksibel forretningsmodel. Men den helt store udfordring ligger i at få skabt en transformation, hvor kunden, og ikke virksomhedens produkter, hele tiden er i fokus. Så der ikke blot leveres en old-school, analog, kundefjern oplevelse på tværs af de digitale kanaler (se figur 1). 

Figur 1

For de fleste virksomheder er den klart største udfordring at anvende og oversætte interne og eksterne data til de relevante oplevelser, der begavet kan skabe, pleje og konvertere leads – og samtidig fastholde dem i butikken. Så den vedvarende konkurrencefordel skabes ikke gennem køb af state-of-the-art teknologi, men derimod via evnen til at forstå, prioritere og aktivere den tilgængelige data med kunden i centrum. Og derfor er virksomhedens data-tankegang i virkeligheden den primære kilde til en sund bundlinje. 

I det sidste nyhedsbrev talte vi netop om vigtigheden af have det rette mindset omkring data, og hér slog vi på tromme for at tage en induktiv tilgang til disciplinen. Det betyder, at der bør søges efter det uvisse i data – altså efter dét, som kan udfordre de gældende ”sandheder”, og som kan identificere dé nye forretningsmuligheder, der vil sikre virksomhedens langsigtede overlevelse.

Mange virksomheder er desværre stadig tilbøjelige til at tilgå data med et todimensionelt mindset, hvor forretningsmulighederne i anvendelsen af forskellige kilder og oprindelser af data derfor slet ikke udnyttes. Et flerdimensionelt overblik kan for eksempel sikres ved også at anvende eksterne datakilder såsom sociale medier, hvor virksomheden kan lære at forstå kunderne bedre – både via deres adfærd og dét, som de taler om.

Hvis du ønsker lidt uforpligtende inspiration til, hvordan du gennem en smartere udnyttelse af dine data kan få skabt endnu bedre kundeoplevelser og forretningsresultater, så kontakt mig, Frederik Nielsen på fni@nordlid.com.